FANDOM


(navigation)
(+)
Dòng 2: Dòng 2:
   
 
{|style="border:1px solid #aaa;width:100%"
 
{|style="border:1px solid #aaa;width:100%"
|
+
|[[{{PAGENAME}}]] là tuyển tập độc quyền chỉ dành cho [[Deemo:Deemo: The Last Recital|Deemo: The Last Recital]]. Tuyển tập này được mở ở phần đầu của ''hậu truyện''.
 
|rowspan=2|
 
|rowspan=2|
 
{|class="wikitable collapsible" style="width:390px"
 
{|class="wikitable collapsible" style="width:390px"
Dòng 9: Dòng 9:
 
!width=25%|Bài hát
 
!width=25%|Bài hát
 
!Tác giả
 
!Tác giả
!Cách mở
 
 
|-
 
|-
|[[Daylight]] || Tatsh ||
+
|[[Daylight]] || Tatsh
 
|-
 
|-
|[[From RestedPoint]] || Tatsh ||
+
|[[From RestedPoint]] || Tatsh
 
|-
 
|-
 
|[[Rise Up]] || Tatsh
 
|[[Rise Up]] || Tatsh
||
 
 
|-
 
|-
|[[Rebellion]] || Tatsh ||
+
|[[Rebellion]] || Tatsh
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}

Phiên bản lúc 09:19, ngày 27 tháng 6 năm 2015

Tuyển tập

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Cuốn sách của Alice

Cuốn sách của Celia

Cuốn sách của Alice là tuyển tập độc quyền chỉ dành cho Deemo: The Last Recital. Tuyển tập này được mở ở phần đầu của hậu truyện.
Cuốn sách của Alice
Bài hát Tác giả
Daylight Tatsh
From RestedPoint Tatsh
Rise Up Tatsh
Rebellion Tatsh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.