Cytus Wiki

Sửa đổi

Cuốn sách của Alice

1
  • Các sửa đổi có thể được lùi lại. Xin hãy kiểm tra phần so sánh bên dưới để xác nhận lại những gì bạn muốn làm, sau đó lưu thay đổi ở dưới để …
Bản hiện tại Nội dung bạn nhập
Dòng 23: Dòng 23:
 
|<center>[[{{PAGENAME}}]] là tuyển tập độc quyền chỉ dành cho [[Deemo:Deemo: The Last Recital|Deemo: The Last Recital]]. Tuyển tập này được mở ở phần đầu của ''hậu truyện''.</center>
 
|<center>[[{{PAGENAME}}]] là tuyển tập độc quyền chỉ dành cho [[Deemo:Deemo: The Last Recital|Deemo: The Last Recital]]. Tuyển tập này được mở ở phần đầu của ''hậu truyện''.</center>
 
|}
 
|}
 
==Bên lề==
 
*Tatsh là tên gọi khác của Persona, người đã đóng góp nhiều sáng tác cho [[Cytus:Cổng trò chơi|Cytus]].
 
 
[[Thể_loại:Tuyển tập]]
 
[[Thể_loại:Tuyển tập]]
  Đang tải biên tập