FANDOM


Chương S
LS-1 LS-2 LS-3 LS-4 LS-5 LS-6 LS-7 LS-8 LS-9 LS-10
Chaotic Drive
S-7
Ảnh bìa PAPARAYA
Biểu tượng
LS-7
Tác giả switchworks
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:00
BPM 180
Cấp độ Số nốt
4 347
7 602

VideoSửa đổi

Cytus Chapter S - Chaotic Drive ( Theremin Pawn of Calamity )

Cytus Chapter S - Chaotic Drive ( Theremin Pawn of Calamity )

Bên lềSửa đổi

  • Theo tựa đề của bài hát thì nhân vật trong ảnh nền tên là Theremin: Pawn of Calamity.
  • Đây là bản Remix Habanera ( L'amour est un oiseau rebelle ) từ vở Opera của Bizet tên " Carmen ".

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
4.5 4 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.