FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Prologue
Chương S
Symphony
Chương kế
Knight
Chapter S
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
S-1 LS-1 LVBNR5 Schwarz Cranky 2 7 143
S-2 LS-2 Vivere la Vita Sta 3 7 225
S-3 LS-3 Rain of Fire Ice Bird 2 7 115
S-4 LS-4 Molto Allegro Persona 4 7 160
S-5 LS-5 Revoluxionist xi 5 9 180
S-6 LS-6 LVBNR5 Weiβ Cranky 2 6 165
S-7 LS-7 Chaotic Drive switchworks 4 7 180
S-8 LS-8 Outsider Yamajet 2 8 140
S-9 LS-9 Requiem Eyemedia 4 9 156
S-10 LS-10 The Purified Hoskey 5 9 176

Bên lềSửa đổi

  • Chương S là Teaser cho game dự kiến ra mắt của Rayark, Project Symphony.
  • 2 nhân vật trong ảnh bìa tên là AcodaRhymos.
    • Có thể đây là 2 nhân vật chính trong game Project Symphony.
  • Chương này và Chương 0 không có tác giả nào mới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.