FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Symphony
Chương K
Knight
Chương kế
Retro
Chapter K
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
K-1 LK-1 The Way We Were NICODE 3 6 140
K-2 LK-2 The Sanctuary Eye AC 4 8 160
K-3 LK-3 The Red Coronation Eye RH 5 9 154
K-4 LK-4 Forbidden Codex Hoskey 2 7 176
K-5 LK-5 Knight of Firmament Eye XY 2 7 120-220(155)
K-6 LK-6 Lord of Crimson Rose Eye DT 2 8 125
K-7 LK-7 Predawn NICODE & M2U 3 7 140
K-8 LK-8 The Fallen Bloom Hoskey 4 7 160
K-9 LK-9 Where You Are Not NICODE 4 8 180
K-10 LK-10 Music. The Eternity of Us Mai Aoyagi 2 7 105.2

Ghi chúSửa đổi

Where You Are NotMusic. The Eternity of Us là 2 bài hát ẩn của chương này.

Bên lềSửa đổi

  • Chương này giới thiệu NICODE và Mai Aoyagi.
  • Tất cả các tác giả mà có tên là Eye và 2 ký tự theo sau là "tên giả" của các thành viên của Eyemedia.
  • Cốt truyện chương này xoay quanh 2 nhân vật xuất hiện trên ảnh bìa của bài Holy Knight.
    • Trong câu chuyện, Hiệp sĩ Đỏ tên là Rosabel (ca sĩ Searlait) và Hiệp sĩ Xanh tên là Iris (ca sĩ Yoneko)
  • Bài The Fallen Bloom là bài hát duy nhất không thuộc Cytus Alive nhưng có cutscene và có ảnh bìa thay đổi sau 1 lần chơi.
  • Tất cả các bài trong chương này có trong Deemo, một rhythm game khác cũng được phát triển bởi Rayark.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.