FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Loom
Chương 8
Another Me
Chương kế
Buried
A-8
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-8 LA-8 Alive: Another Me Sta 3 6 118
8-1 L8-1 Masquerade M2U 3 9 128
8-2 L8-2 Her Sword Hoskey 2 7 170
8-3 L8-3 Morpho orangentle 5 8 252†
8-4 L8-4 ∅ Slit EBICO & jioyi 3 8 165
8-4a L8-4a ∅ Slit O EBICO 6 9 165
8-4b L8-4b ∅ Slit I jioyi 5 9 165
8-5 L8-5 Laplace sakuzyo 4 9 155
8-6 L8-6 Q Kiryu 2 9 192
8-7 L8-7 Scherzo Baroque 1 7 133
8-8 L8-8 AXION sakuzyo 7 9 160
8-9 L8-9 Code 03 Hoskey 2 6 170
8-10 L8-10 Reverence Vospi 3 8 172

Bên lềSửa đổi

  • Chương này giới thiệu M2U, orangentle, EBICO & jioyi, Vospi và Baroque.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.