FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Operators
Chương 2
Disaster
Chương kế
Cytus

Một loài vi-rút đột biến truyền nhiễm gây chết người đang lan rộng và càn quét khắp hành tinh, trong khi không có một loại thuốc nào có thể trị được, nền văn minh hàng ngàn năm đang trên bờ vực suy vong.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, thảm họa diệt vong đã giáng xuống thế giới.

A-2
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-2 LA-2 Alive: Disaster Sta 2 6 134
2-1 L2-1 Iris Sta 3 7 195
2-2 L2-2 Sanctity Rabpit 5 7 143
2-3 L2-3 Sacred Rabpit 5 7 150
2-4 L2-4 Green Eyes Persona 4 8 162
2-5 L2-5 Nocturnal Type switchworks 2 7 160
2-6 L2-6 Precipitation ICE 7 8 167
2-6a L2-6a Precipitation II ICE 7 9 167
2-7 L2-7 Hard Landing Yamajet 2 8 140
2-8 L2-8 Entrance ICE 6 9 180
2-8a L2-8a Precipitation at the Entrance ICE 6 9 180
2-8b L2-8b Precipitation at the Entrance II ICE 7 9 180

Bên lềSửa đổi

  • Chương này giới thiệu Rabpit, Persona, switchworks, yamajet và ICE.
  • Đây là chương có số bài hát ẩn nhiều nhất, 3 bài.
  • Chương này, cùng chương I và chương III là những chương có một số bài được sửa lại bảng nốt ở bản 7.0.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.