FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
Buried
Chương 2
The New World
Chương kế
Prologue
A-10
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
A-10 LA-10 Alive: The New World Cranky 1 1 75
10-1 L10-1 Freedom Dive xi 6 9 222.22
10-1a L10-1a Freedom D↓ve xi 9 9 222.22
10-2 L10-2 Halloween Party SHK 4 9 155
10-3 L10-3 YURERO Bro's 4 7 110
10-4 L10-4 Twenty One Qrabit 4 7 132
10-5 L10-5 Solar Wind KyuRu 5 8 140
10-6 L10-6 Red Eyes Persona 2 7 134
10-7 L10-7 Finite Circuit Kiryu 4 7 128
10-8 L10-8 Set Free KIVΛ 2 6 138
10-9 L10-9 Do Not Wake Vospi 4 9 175
10-10 L10-10 Gatorix NeLiME vs Presti 6 9 160

Bên lềSửa đổi

  • Chương này giới thiệu Qrabit, KyuRu và Presti, đồng thời đánh dấu sự trở lại của xi và Persona kể từ Chương 6.
  • Chương này có 1 bài ẩn ra ở bản 10.0 và là bài khó nhất trong game (chỉ có 3 người được Million Master tính đến tháng 12) và là bài đang có nhiều nốt nhất, 2.000 nốt.
  • Chương này cùng với Chương 3Chương 7 là những chương không có bài cấp 3 ở mức dễ.
  • Đây là chương có nhiều bài mức 4 nhất (5 bài).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.