FANDOM


Chương

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Prologue (0)

Symphony (S)

Knight (K)

Retro (R)

Timeline (T)

Million (M)

Cytus Alive

Chương trước
The New World
Chương 0
Prologue
Chương kế
Symphony
Chapter 0
Stt Logo Tên bài Tác giả Dễ Khó BPM
0-1 L0-1 Process Tsukasa 2 8 170
0-2 L0-2 Endless Journey Hoskey 2 7 82
0-3 L0-3 Shoot out Tsukasa 4 7 140
0-4 L0-4 LNS OP Hoskey 3 6 96
0-5 L0-5 Blue Eyes Persona 6 9 151
0-6 L0-6 Diskord Sta 4 7 135
0-7 L0-7 Infernus Alpha Legion 5 8 170
0-8 L0-8 Megaera switchworks 4 8 180
0-9 L0-9 Violet Eyemedia 3 9 152
0-10 L0-10 ¡Azucar! Rabpit 3 8 136

Ghi chúSửa đổi

Bên lềSửa đổi

  • Tựa đề chương này trên iOS và Android là Prologue thay vì là Prologue: LIVE như trên Cytus Lambda và ảnh bìa cũng kém chất lượng hơn.
  • Chương này và Chương S là 2 chương duy nhất không xuất hiện tác giả nào mới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.