FANDOM


Chương 9
LA-9 L9-1 L9-2 L9-3 L9-4 L9-4a L9-5 L9-6 L9-7 L9-8 L9-9 L9-10
Brionac
9-3
Ảnh bìa 悠久屋こてつ
Biểu tượng
L9-3
Tác giả Project Grimoire
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:07
BPM 175
Cấp độ Số nốt
3 311
7 450

VideoSửa đổi

Cytus Chapter IX - Brionac

Cytus Chapter IX - Brionac

Bên lềSửa đổi

  • Project Grimoire thực chất là nhóm gồm Team Grimoire và ICE.
  • 1 điểm ẩn trong bài là sẽ xuất hiện 1 chuỗi tổ hợp nốt tạo hình thành chữ "PROJ", ý muốn nói đến từ PROJect trong Project Grimoire.
  • Tên nhân vật trong ảnh bìa là Lugh ( Ruf ).
Screen Shot 2014-10-06 at 18.05.51

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
7.0 3 7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.