FANDOM


Chương 5
LA-5 L5-1 L5-2 L5-3 L5-4 L5-5 L5-6 L5-7 L5-8 L5-9 L5-10
Alive: Vanessa
A-5
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-5
Tác giả VILA
Ca sĩ Không có
Độ dài 7:06
BPM 111-145
Cấp độ Số nốt
5 835
9 1564

VideoSửa đổi

Alive - Vanessa

Alive - Vanessa

Bên lềSửa đổi

  • Đây là bài hát dài thứ 2 game với độ dài vượt mốc 7 phút,nó chỉ kém L2 - Ascension: Act 2 (Liberation) 31 giây
  • Đây là 1 trong 2 bài có tổng số nốt nhiều nhất ở mức khó, nó chỉ kém L2 - Ascension: Act 2 (Liberation) 6 nốt.
  • Nếu quan sát kĩ trên ảnh bìa, có thể thấy cái đầu robot bên phải bị nứt và lộ ra hình như cái sọ.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 5 9

CutsceneSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.