FANDOM


Chương 4
LA-4 L4-1 L4-2 L4-3 L4-4 L4-5 L4-6 L4-7 L4-8 L4-9 L4-10
Alive: The Silence
A-4
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-4
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 3:52
BPM 162
Cấp độ Số nốt
3 394
7 732

VideoSửa đổi

Alive - The Silence

Alive - The Silence

Bên lềSửa đổi

  • Bài hát này thực chất là bản remix của bài The Silence, cũng được sáng tác bới Sta.
  • Tên gốc của bài hát là "The Silence (The Quiet Cube Mix)".
  • Cảnh cutscene hiện một khóa trầm cùng với một dấu lặng trắng. Trong âm nhạc, dấu lặng trắng dùng để thể hiện một khoảng dừng (nghỉ), ở đây, trên cả ô nhịp chỉ có dấu lặng trắng thể hiện sự im lặng, ứng với tên bài hát.

CutcseneSửa đổi

CA4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.