FANDOM


Chương 6
LA-6 L6-1 L6-2 L6-3 L6-4 L6-5 L6-6 L6-7 L6-8 L6-9 L6-10
Alive: The Lost
A-6
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-6
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 3:58
BPM 140
Cấp độ Số nốt
4 430
7 734

VideoSửa đổi

Alive - The Lost

Alive - The Lost

Ghi chúSửa đổi

  • Bài hát này là bài nhạc nền cho màn hình chính của Cytus Lambda.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 4 7

CutsceneSửa đổi

CA6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.