FANDOM


Chương 1
LA-1 L1-1 L1-2 L1-2a L1-3 L1-4 L1-5 L1-6 L1-7 L1-8 L1-9 L1-10
Alive: Operators
A-1
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-1
Tác giả Cranky
Ca sĩ Không có
Độ dài 1:55
BPM 101
Cấp độ Số nốt
1 33
4 73

VideoSửa đổi

Alive - Operators

Alive - Operators

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
6.0 1 4

Thông số nốtSửa đổi

 • Nốt chạm
  4 (Dễ) (12.12%), 71 (Khó) (97.26%)
 • Nốt giữ
  29 (Dễ) (87.88%), 0 (Khó) (0.00%)
 • Nốt rê
  0 (Dễ) (0.00%), 2 (Khó) (2.74%)

Bên lềSửa đổi

 • Đây là bài ngắn nhất trong cả chương Cytus Alive.
 • Với tổng số combo là 33 (Dễ) và 73 (Khó), bài này có số combo ít thứ 2 sau Alive: The New World.
 • Đây là bài ngắn nhất của Cranky.
 • Ở mức Dễ, bài này gồm chủ yếu là các nốt giữ.
 • Đây là bài hát duy nhất ở mức Khó 4. Mỉa mai thay, ở mức này thì bài này không có nốt giữ nào. Bài còn lại là Alive: The New World.
 • Có thể nghe bài này ở phần kết trailer của Cytus 6.0.

CutsceneSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.