FANDOM


Chương 2
LA-2 L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 L2-5 L2-6 L2-6a L2-7 L2-8 L2-8a L2-8b
Alive: Disaster
A-2
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-2
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 6:10
BPM 134
Cấp độ Số nốt
2 645
6 1138

VideoSửa đổi

Cytus - Alive - Disaster

Cytus - Alive - Disaster

Bên lềSửa đổi

  • Trong sô tất cả bài mức 2 và mức 6, đây là bài có tổng số nốt nhiều nhất.
    • Đây là bài mức 6 duy nhất có hơn 1000 nốt.
    • Tổng số nốt là 1138, có thể ý muốn nói đến bộ phim THX 1138, nội dung xung quanh về máy tính và robot.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
6.2 2 6

CutsceneSửa đổi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.