FANDOM


Chương 8
LA-8 L8-1 L8-2 L8-3 L8-4 L8-4a L8-4b L8-5 L8-6 L8-7 L8-8 L8-9 L8-10
Alive: Another Me
A-8
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LA-8
Tác giả Sta
Ca sĩ Không có
Độ dài 4:34
BPM 118
Cấp độ Số nốt
3 627
6 784

VideoSửa đổi

Alive - Another Me

Alive - Another Me

Bên lềSửa đổi

  • Ảnh bìa cho thấy cảnh người máy nhìn thấy con người thật của chính mình, ứng với tựa bài hát - Another Me (Con người khác của tôi).

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên Bản  Dễ Khó
6.0 3 6


CutsceneSửa đổi

CA8
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.