FANDOM


Chương R
LR-1 LR-2 LR-3 LR-4 LR-5 LR-6 LR-7 LR-8 LR-9 LR-10 LR-10a
Adventure
R-5
Ảnh bìa Chưa có thông tin
Biểu tượng
LR-5
Tác giả Verdammt
Ca sĩ Không có
Độ dài 2:12
BPM 188
Cấp độ Số nốt
4 302
8 395

VideoSửa đổi

Cytus Chapter R - Adventure

Cytus Chapter R - Adventure

Ghi chúSửa đổi

  • Dưới tên bài có 1 dòng chữ Nhật (ぼうけん - bouken) dịch ra là Adventure.
  • Tên bài trong màn hình chọn lại là " Along Tree  - Dọc Theo Thân Cây".

Bên lềSửa đổi

  • Verdammt là 1 thành viên của Team Grimoire. Team Grimoire cùng ICE soạn ra bài Brionac dưới một tên nhóm khác là Project Grimoire.

Độ khó thay đổiSửa đổi

Phiên bản Dễ Khó
7.0 4 8